Thông tư liên tịch 08/2007/TTLT-BYT-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 08/2007/TTLT-BYT-BNV

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 08/2007/TTLT-BYT-BNV hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước do Bộ Y Tế- Bộ Nội Vụ ban hành Số hiệu: 08/2007/TTLT-BYT-BNV Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Nội vụ, Bộ Y tế Người ký: Đỗ Quang Trung, Trần Thị Trung Chiến Ngày ban hành: 05/06/2007 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Thông tư liên tịch 08/2007/TTLT-BYT-BNV hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước do Bộ Y Tế- Bộ Nội Vụ ban hành

  • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN ĐỊNH MỨC BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ NHÀ NƯỚC
  • I. QUY ĐỊNH CHUNG
  • II. ĐỊNH MỨC BIÊN CHẾ CỦA CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH (Bệnh viện, Viện nghiên cứu có giường bệnh và Trung ...
  • III. ĐỊNH MỨC BIÊN CHẾ CỦA CÁC CƠ SỞ Y TẾ DỰ PHÒNG
  • IV. ĐỊNH MỨC BIÊN CHẾ Y TẾ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
  • V. HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH
  • VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 08/2007/TTLT-BYT-BNV để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 08/2007/TTLT-BYT-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 08/2007/TTLT-BYT-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 08/2007/TTLT-BYT-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 08/2007/TTLT-BYT-BNV

Đang cập nhật