Nghị quyết 351/2017/UBTVQH14

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 351/2017/UBTVQH14

Tiêu đề: Nghị quyết 351/2017/UBTVQH14 quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước Số hiệu: 351/2017/UBTVQH14 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 14/03/2017 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Nghị quyết 351/2017/UBTVQH14 quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước

 • NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Chương II THỂ THỨC VĂN BẢN
 • Mục 1. PHẦN MỞ ĐẦU VĂN BẢN
 • Điều 3. Phần mở đầu văn bản
 • Điều 4. Quốc hiệu và Tiêu ngữ
 • Điều 5. Tên cơ quan ban hành văn bản
 • Điều 6. Số, ký hiệu của văn bản
 • Điều 7. Địa danh, ngày, tháng, năm ban hành văn bản
 • Điều 8. Tên văn bản
 • Điều 9. Căn cứ ban hành văn bản
 • Mục 2. PHẦN NỘI DUNG VĂN BẢN
 • Điều 10. Bố cục của văn bản
 • Điều 11. Văn bản ban hành kèm theo văn bản khác
 • Mục 3. PHẦN KẾT THÚC VĂN BẢN
 • Điều 12. Phần kết thúc văn bản
 • Điều 13. Thông tin về thời điểm Quốc hội thông qua luật, nghị quyết
 • Điều 14. Chức vụ, họ và tên của người có thẩm quyền ký văn bản
 • Điều 15. Trình bày dấu trên văn bản
 • Điều 16. Nơi nhận văn bản
 • Chương III KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN
 • Mục 1. KỸ THUẬT TRÌNH BÀY NỘI DUNG VĂN BẢN
 • Tiểu mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ TRÌNH BÀY NỘI DUNG VĂN BẢN
 • Điều 17. Trình bày bố cục của văn bản
 • Điều 18. Sử dụng ngôn ngữ trong văn bản
 • Điều 19. Trình bày số, đơn vị đo lường, ký hiệu, công thức trong văn bản
 • Điều 20. Trình bày thời hạn, thời điểm
 • Điều 21. Trình bày các nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ tại chương hoặc điều quy định về điều ...
 • Điều 22. Trình bày quy định chuyển tiếp
 • Điều 23. Trình bày quy định về hiệu lực thi hành
 • Điều 24. Kỹ thuật viện dẫn văn bản
 • Tiểu mục 2. TRÌNH BÀY VĂN BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU
 • Điều 25. Văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều
 • Điều 26. Bố cục của văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều
 • Điều 27. Cách đánh số thứ tự của điều khoản bổ sung và trật tự các điều khoản của văn bản được sửa đổi ...
 • Tiểu mục 3. TRÌNH BÀY VĂN BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NHIỀU VĂN BẢN
 • Điều 28. Văn bản sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản
 • Điều 29. Bố cục của văn bản sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản
 • Mục 2. KỸ THUẬT TRÌNH BÀY HÌNH THỨC VĂN BẢN
 • Điều 30. Trình bày Quốc hiệu, Tiêu ngữ
 • Điều 31. Trình bày tên cơ quan ban hành văn bản, hình Quốc huy
 • Điều 32. Trình bày số, ký hiệu của văn bản
 • Điều 33. Trình bày tên văn bản
 • Điều 34. Trình bày căn cứ ban hành văn bản
 • Điều 35. Trình bày nội dung văn bản
 • Điều 36. Trình bày thông tin về thời điểm Quốc hội thông qua luật, nghị quyết; địa danh, ngày, tháng ...
 • Điều 37. Trình bày chức vụ, họ và tên của người có thẩm quyền ký văn bản
 • Điều 38. Trình bày nơi nhận văn bản
 • Điều 39. Khổ giấy, định lề trang văn bản, phông chữ, đánh số trang văn bản
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 40. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC
 • Phụ lục I CÁC MẪU VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
 • Phụ lục II VIẾT HOA TRONG VĂN BẢN

Một số lưu ý trong việc trình bày văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước và VBQPPL liên tịch.

Về nội dung:

 • Các quy định về cùng một vấn đề trong phần, chương, mục, tiểu mục phải được sắp xếp như sau:
  • Quy định chung được trình bày trước quy định cụ thể;
  • Quy định nội dung được trình bày trước quy định thủ tục;
  • Quy định quyền và nghĩa vụ được trình bày trước quy định chế tài;
  • Quy định phổ biến được trình bày trước quy định đặc thù;
  • Quy định chung được trình bày trước quy định ngoại lệ.
 • Bố cục của văn bản phải bảo đảm nguyên tắc:
  • Phần là bố cục lớn nhất; Chương là bố cục lớn thứ hai, được trình bày trong văn bản hoặc trong phần của văn bản; Mục là bố cục lớn thứ ba, được trình bày trong chương của văn bản; Tiểu mục là bố cục lớn thứ tư, được trình bày trong mục của văn bản.
  • Điều là bố cục cơ bản của văn bản; Khoản được trình bày trong điều khi nội dung của điều có các ý tương đối độc lập với nhau và Điểm được trình bày trong khoản khi nội dung của khoản có nhiều ý tương đối độc lập với nhau.

Tùy vào nội dung mà VBQPPL được bố cục theo các cách sau:

 • Cách 1: Phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm;
 • Cách 2: Phần, chương, mục, điều, khoản, điểm;
 • Cách 3: Chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm;
 • Cách 4: Chương, mục, điều, khoản, điểm;
 • Cách 5: Chương, điều, khoản, điểm;
 • Cách 6: Điều, khoản, điểm;

Mỗi điểm trong bố cục văn bản chỉ được thể hiện một ý, không sử dụng các ký hiệu khác để thể hiện các ý trong một điểm. Phần, chương, mục, tiểu mục, điều trong văn bản phải có tiêu đề. Tiêu đề là cụm từ chỉ nội dung chính của Phần, chương, mục, tiểu mục, điều.

 • Ngôn ngữ sử dụng trong văn bản là tiếng Việt.
  • Chỉ sử dụng từ nước ngoài khi không có từ ngữ tiếng Việt tương ứng để thay thế và phải được phiên âm sang tiếng Việt hoặc có thể sử dụng trực tiếp nếu là từ ngữ thông dụng, phổ biến;
  • Chỉ sử dụng từ viết tắt trong trường hợp thật cần thiết và phải giải thích nội dung của từ ngữ đó tại lần sử dụng đầu tiên trong văn bản.
 • Số trong văn bản phải được thể hiện bằng số Ả Rập, trừ số khóa Quốc hội, số thứ tự của phần, chương được thể hiện bằng số La Mã.

Về hình thức:

 • Quốc hiệu; tiêu ngữ; tên cơ quan ban hành, hình Quốc huy; số, ký hiệu văn bản, tên văn bản trình bày theo đúng chuẩn về cỡ chữ, kiểu chữ; vị trí đặt;
 • Phông chữ trình bày văn bản là phông chữ tiếng Việt, kiểu chữ Times New Roman của bộ mã ký tự Unicode theo TCVN 6909:2001;
 • Trang của văn bản được đánh số thứ tự bằng số Ả Rập, cỡ chữ 13, kiểu chữ đứng, không hiển thị số trang thứ nhất, đặt canh giữa theo chiều ngang trong phần lề trên của văn bản. Số trang của văn bản được ban hành kèm theo được đánh số riêng cho từng văn bản.

Ngoài ra, Nghị quyết còn đính kèm Phụ lục hướng dẫn trình bày của 17 mẫu VBQPPL.

Nghị quyết 351/2017/UBTVQH14 có hiệu lực từ ngày 20/5/2017, thay thế Nghị quyết 1139/2007/UBTVQH11 ngày 03/7/2007.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 351/2017/UBTVQH14 để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 351/2017/UBTVQH14

Phân tích chính sách về Nghị quyết 351/2017/UBTVQH14

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 351/2017/UBTVQH14

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 351/2017/UBTVQH14

Đang cập nhật