Thông tư 34/2017/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 34/2017/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 34/2017/TT-BYT về Hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 34/2017/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Viết Tiến Ngày ban hành: 18/08/2017 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Thông tư 34/2017/TT-BYT về Hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN TƯ VẤN, SÀNG LỌC, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TRƯỚC SINH VÀ SƠ SINH
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh
 • Chương II TƯ VẤN, SÀNG LỌC, CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ TRƯỚC SINH VÀ SƠ SINH
 • Điều 4. Sàng lọc trước sinh và sơ sinh
 • Điều 5. Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh
 • Điều 6. Điều trị trước sinh
 • Điều 7. Điều trị sơ sinh
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 8. Hiệu lực thi hành
 • Điều 9. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 34/2017/TT-BYT để xử lý: