Thông tư 01/2017/TT-TANDTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 01/2017/TT-TANDTC

Tiêu đề: Thông tư 01/2017/TT-TANDTC quy định về phòng xử án do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 01/2017/TT-TANDTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Hòa Bình Ngày ban hành: 28/07/2017 Lĩnh vực: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Thông tư 01/2017/TT-TANDTC quy định về phòng xử án do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG XỬ ÁN
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Phòng xử án
 • Điều 3. Nguyên tắc bố trí phòng xử án
 • Điều 4. Hình thức phòng xử án
 • Điều 5. Trang thiết bị trong phòng xử án
 • Điều 6. Phòng xử án và giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên
 • Điều 7. Tổ chức thực hiện
 • Điều 8. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC SỐ 01 SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CỦA NHỮNG NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG, THAM DỰ PHIÊN TÒA ...
 • PHỤ LỤC SỐ 02 KÍCH THƯỚC CỦA QUỐC HUY NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, NỀN ỐP GỖ ĐỂ BỐ TRÍ QUỐC ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 01/2017/TT-TANDTC để xử lý: