Nghị định 35/2017/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 35/2017/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao Số hiệu: 35/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 03/04/2017 Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC TRONG KHU KINH TẾ, KHU CÔNG ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1. THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC TRONG KHU KINH TẾ
 • Điều 3. Xác định tiền sử dụng đất
 • Điều 4. Xác định tiền thuê đất trong Khu kinh tế
 • Điều 5. Xác định tiền thuê mặt nước trong Khu kinh tế
 • Điều 6. Xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng trong Khu kinh tế
 • Điều 7. Miễn, giảm tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế
 • Điều 8. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước
 • Điều 9. Thu tiền thuê đất khi chuyển từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền một ...
 • Điều 10. Xử lý nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng
 • Điều 11. Thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất
 • Mục 2. THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC TRONG KHU CÔNG NGHỆ CAO
 • Điều 12. Xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu công nghệ cao
 • Điều 13. Xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng trong Khu công nghệ cao
 • Điều 14. Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu công nghệ cao
 • Điều 15. Xác định và thông báo tiền thuê đất trong Khu công nghệ cao
 • Điều 16. Xử lý chuyển tiếp
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 17. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 35/2017/NĐ-CP để xử lý: