Thông báo 181/TB-VPCP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 181/TB-VPCP

Tiêu đề: Thông báo 181/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về Đề án của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành Số hiệu: 181/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Lê Mạnh Hà Ngày ban hành: 05/04/2017 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 181/TB-VPCP để xử lý:

Tin tức về Thông báo 181/TB-VPCP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 181/TB-VPCP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 181/TB-VPCP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 181/TB-VPCP

Đang cập nhật