Nghị định 303-NĐ

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 303-NĐ

Tiêu đề: Nghị định 303-NĐ năm 1959 về điều chỉnh chế độ tiền lương của cán bộ quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng ban hành. Số hiệu: 303-NĐ Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Nguyễn Văn Vịnh Ngày ban hành: 12/01/1959 Lĩnh vực: Quốc phòng, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Nghị định 303-NĐ năm 1959 về điều chỉnh chế độ tiền lương của cán bộ quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng ban hành.

  • NGHỊ ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM CỤ THỂ VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG CỦA CÁN BỘ QUÂN ĐỘI
  • Điều 1. – Điều chỉnh mức lương hàng tháng của Trung đội trưởng từ 45.000đ lên 48.000đ.
  • Điều 2. - Những cán bộ hưởng chế độ tiền lương hàng năm được cấp thêm một bộ quân phục mùa đông.
  • Điều 3. – Nghị định này thi hành kể từ ngày 01-02-1959.
  • Điều 4. – Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình hướng dẫn ...
  • Điều 5. – Các đồng chí Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 303-NĐ để xử lý:

Tin tức về Nghị định 303-NĐ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 303-NĐ

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 303-NĐ

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 303-NĐ

Đang cập nhật