Thông tư 19/2017/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 19/2017/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 19/2017/TT-BTTTT quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 19/2017/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Trương Minh Tuấn Ngày ban hành: 12/09/2017 Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 19/2017/TT-BTTTT quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TRONG NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông
 • Điều 4. Những hành vi bị nghiêm cấm
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 5. Cam kết bảo vệ bí mật nhà nước
 • Điều 6. Cung cấp bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân
 • Điều 7. Bảo vệ bí mật nhà nước trong thông tin liên lạc
 • Điều 8. Bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động đối ngoại
 • Điều 9. Lập, sửa đổi, bổ sung, giải mật, thay đổi độ mật danh mục bí mật nhà nước
 • Điều 10. Soạn thảo, in, sao, chụp tài liệu mật
 • Điều 11. Xác định và đóng dấu độ mật
 • Điều 12. Gửi, nhận, thu hồi tài liệu, vật mang bí mật nhà nước
 • Điều 13. Vận chuyển, giao nhận tài liệu, vật mang bí mật nhà nước
 • Điều 14. Sử dụng, phổ biến, nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu, vật mang bí mật nhà nước
 • Điều 15. Mang tài liệu mật ra ngoài cơ quan
 • Điều 16. Thống kê, lưu giữ, bảo quản tài liệu, vật mang bí mật nhà nước
 • Điều 17. Tiêu hủy tài liệu, vật mang bí mật nhà nước
 • Điều 18. Kiểm tra thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước
 • Điều 19. Chế độ báo cáo công tác bảo vệ bí mật nhà nước
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 20. Trách nhiệm thi hành
 • Điều 21. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 19/2017/TT-BTTTT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 19/2017/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 19/2017/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 19/2017/TT-BTTTT

Đang cập nhật