Nghị định 62/2017/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 62/2017/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 62/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu giá tài sản Số hiệu: 62/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 16/05/2017 Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp

Mục lục Nghị định 62/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu giá tài sản

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II CẤP, THU HỒI THẺ ĐẤU GIÁ VIÊN, ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THÀNH ...
 • Mục 1. CẤP, THU HỒI THẺ ĐẤU GIÁ VIÊN
 • Điều 3. Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên
 • Điều 4. Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên
 • Điều 5. Thủ tục thu hồi Thẻ đấu giá viên
 • Mục 2. ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THÀNH LẬP TRƯỚC NGÀY LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ...
 • Điều 6. Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài ...
 • Điều 7. Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài ...
 • Chương III HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN
 • Điều 8. Nguyên tắc đấu giá trực tuyến
 • Điều 9. Tổ chức cuộc đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến
 • Điều 10. Trình tự thực hiện cuộc đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến
 • Điều 11. Thông báo kết quả đấu giá trực tuyến
 • Điều 12. Biên bản cuộc đấu giá trực tuyến
 • Điều 13. Điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến
 • Điều 14. Thẩm định điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến
 • Điều 15. Phê duyệt tổ chức đấu giá tài sản đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến
 • Điều 16. Trách nhiệm của tổ chức đấu giá tài sản vận hành Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 17. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 18. Hiệu lực thi hành
 • Điều 19. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 62/2017/NĐ-CP để xử lý: