Nghị định 143/2018/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 143/2018/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 143/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam Số hiệu: 143/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 15/10/2018 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Lao động

Mục lục Nghị định 143/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Quyền và trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động
 • Điều 4. Khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về bảo hiểm xã hội
 • Chương II CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC
 • Điều 5. Các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc
 • Điều 6. Chế độ ốm đau
 • Điều 7. Chế độ thai sản
 • Điều 8. Chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
 • Điều 9. Chế độ hưu trí
 • Điều 10. Chế độ tử tuất
 • Điều 11. Thực hiện chuyển đổi chế độ bảo hiểm xã hội đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo ...
 • Chương III QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI
 • Điều 12. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động
 • Điều 13. Mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động
 • Điều 14. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội
 • Chương IV TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN BẢO HIỂM XÃ HỘI
 • Điều 15. Trình tự, thủ tục tham gia, giải quyết bảo hiểm xã hội
 • Điều 16. Trình tự, giải quyết chuyển đổi hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người đang hưởng lương ...
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 17. Hiệu lực thi hành
 • Điều 18. Trách nhiệm tổ chức thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 143/2018/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 143/2018/NĐ-CP

Phân tích chính sách về Nghị định 143/2018/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 143/2018/NĐ-CP

Đang cập nhật