Thông tư 02/2017/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 02/2017/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 02/2017/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 02/2017/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Phạm Lê Tuấn Ngày ban hành: 15/03/2017 Lĩnh vực: Tài chính, Bảo hiểm, Y tế - dược

Mục lục Thông tư 02/2017/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC TỐI ĐA KHUNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 3. Nguyên tắc và thẩm quyền quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 4. Hướng dẫn thực hiện giá khám bệnh
 • Điều 5. Hướng dẫn thực hiện giá dịch vụ ngày giường điều trị
 • Điều 6. Hướng dẫn thực hiện giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm
 • Điều 7. Tổ chức thực hiện
 • Điều 8. Điều khoản tham chiếu
 • Điều 9. Điều khoản thi hành
 • Điều 10. Điều khoản chuyển tiếp

Giá dịch vụ khám, chữa bệnh (KCB) quy định tại Thông tư 02/2017/TT-BYT áp dụng cho các đối tượng sau:

 • Các cơ sở KCB của Nhà nước;
 • Người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế (BHYT);
 • Người bệnh có thẻ BHYT nhưng đi KCB hoặc sử dụng các dịch vụ KCB không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT;
 • Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Người bệnh có thẻ BHYT đi KCB thì thực hiện theo mức giá dịch vụ quy định tại Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC.

Mức tối đa khung giá dịch vụ bao gồm các chi phí sau:

 • Chi phí trực tiếp:
  • Chi phí: Thuốc, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế để thực hiên các dịch vụ KCB.
   Đối với một số chi phí chưa tính vào giá dịch vụ KCB tại Thông tư này và máu, chế phẩm máu: Thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng cho người bệnh và giá mua theo quy định pháp luật;
  • Chi phí: Điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường;
  • Chi phí duy tu, bảo dưỡng thiết bị, mua thay thế công cụ, dụng cụ.
 • Chi phí tiền lương, gồm:
  • Tiền lương ngạch bậc, chức vụ, phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ do Nhà nước quy định;
  • Phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật theo quy định tại Quyết định 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011.

Ban hành kèm theo Thông tư 02 là các Phụ lục quy định về mức tối đa khung giá dịch vụ KCB sau:

 • Phụ lục I: Mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe. Cụ thể:
  • Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I: 39.000 đồng;
  • Bệnh viện hạng II: 35.000 đồng;
  • Bệnh viện hạng III: 31.000 đồng;
  • Bệnh viện hạng IV, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã: 29.000 đồng;
  • Khám sức khỏe lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ; khám cấp giấy chứng thương (trừ xét nghiệm, X-quang): 120.000 đồng;
  • Khám sức khỏe toàn diện cho lao động xuất khẩu (trừ xét nghiệm, X-quang): 350.000 đồng;
  • Hội chẩn xác đinh ca bệnh khó: 200.000 đồng.
 • Phụ lục II: Mức tối đa khung giá dịch vụ ngày giường điều trị;
 • Phụ lục III: Mức tối đa khung giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm.

Thông tư 02/2017/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/6/2017.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 02/2017/TT-BYT để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 02/2017/TT-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 02/2017/TT-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 02/2017/TT-BYT

Đang cập nhật