Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT

Tiêu đề: Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Số hiệu: 02/2017/TT-BKHĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Chí Dũng Ngày ban hành: 18/04/2017 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ VÀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Các trường hợp thực hiện cơ chế liên thông
 • Điều 5. Nguyên tắc áp dụng trong cơ chế liên thông
 • Điều 6. Trình tự thực hiện cơ chế liên thông trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập ...
 • Điều 7. Trình tự thực hiện cơ chế liên thông trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình ...
 • Điều 8. Trình tự thực hiện cơ chế liên thông trong trường hợp điều chỉnh đồng thời nội dung đăng ký đầu ...
 • Điều 9. Trình tự thực hiện cơ chế liên thông trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập ...
 • Điều 10. Mẫu giấy tờ trong thực hiện cơ chế liên thông
 • Điều 11. Thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp
 • Điều 12. Tổ chức thực hiện
 • DANH MỤC MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ LIÊN THÔNG ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ VÀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
 • Phụ lục 1 GIẤY BIÊN NHẬN Hồ sơ đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp
 • Phụ lục 2 THÔNG BÁO Về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
 • Phụ lục 3 THÔNG BÁO Về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp
 • Phụ lục 4 BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU

Cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư (ĐKĐT) và đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) đối với nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài theo quy định tại Điều 24 Nghị định 118/2015/NĐ-CP gọi tắt là cơ chế liên thông.

Theo đó:

Có 03 trường hợp được thực hiện cơ chế liên thông:

 • NĐT nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế theo Điều 22 Luật Đầu tư,
 • NĐT nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.
 • NĐT nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài điều chỉnh đồng thời nội dung ĐKDN và nội dung ĐKĐT. Nội dung thay đổi gồm:
  • Ngành, nghề kinh doanh - mục tiêu dự án đầu tư;
  • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp - địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
  • Vốn điều lệ của doanh nghiệp - vốn đầu tư của dự án đầu tư;
  • Thành viên, thông tin cổ đông sáng lập, cổ đông là NĐT nước ngoài trong doanh nghiệp -  thông tin NĐT trên Giấy chứng nhận ĐKĐT.

Một số nguyên tắc cần lưu ý khi áp dụng cơ chế liên thông:

 • NĐT có quyền lựa chọn ĐKĐT và ĐKDN theo cơ chế liên thông hoặc thực hiện từng thủ tục riêng lẻ theo quy định pháp luật.
 • Nếu chọn cơ chế liên thông, NĐT chỉ nộp một bản các giấy tờ sau trong trường hợp có sự trùng lặp giấy tờ trong hồ sơ ĐKĐT và hồ sơ ĐKDN:
  • Đối với cá nhân: Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân có giá trị pháp lý tương đương;
  • Đối với tổ chức: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận ĐKDN hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
  • Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục ĐKĐT, ĐKDN.
 • Kể từ thời điểm cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan ĐKĐT về hồ sơ ĐKDN hợp lệ thì việc chống tên trùng, tên gây nhầm lẫn đối với tên của DN dự kiến thành lập mới được xác lập.

Quy trình thực hiện cơ chế liên thông trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế:

 • NĐT nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ ĐKĐT;
 • Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ và Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ;
 • Cấp Giấy chứng nhận ĐKĐT và gửi thông tin sang Cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp và chuyển Giấy chứng nhận ĐKDN tới Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ;
 • Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ trả Giấy chứng nhận ĐKDN và Giấy chứng nhận ĐKĐT cho NĐT.

Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 15/6/2017.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT để xử lý: