Thông tư 47/2017/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 47/2017/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 47/2017/TT-BTTTT về quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 47/2017/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Trương Minh Tuấn Ngày ban hành: 29/12/2017 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 47/2017/TT-BTTTT về quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH HẠN MỨC KHUYẾN MẠI ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THÔNG TIN DI ĐỘNG MẶT ĐẤT
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Mức tổng giá trị tối đa của dịch vụ, hàng hóa dùng để khuyến mại trong một chương trình khuyến ...
 • Điều 4. Mức giá trị vật chất tối đa dùng để khuyến mại cho một đơn vị dịch vụ thông tin di động, hàng ...
 • Điều 5. Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên của dịch vụ thông tin di động
 • Chương II TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 6. Hiệu lực thi hành
 • Điều 7. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 47/2017/TT-BTTTT để xử lý: