Quyết định 565/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 565/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 565/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 565/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 25/04/2017 Lĩnh vực: Chính sách xã hội

Mục lục Quyết định 565/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
 • Điều 1. Phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020 gồm ...
 • 1. Tên Chương trình và cơ quan quản lý Chương trình
 • 2. Mục tiêu
 • 3. Phạm vi, đối tượng và nguyên tắc ưu tiên bố trí vốn của Chương trình
 • 4. Thời gian thực hiện Chương trình: từ năm 2016 đến năm 2020.
 • 5. Kinh phí thực hiện Chương trình
 • 6. Các dự án thành phần thuộc Chương trình
 • 7. Phương án huy động vốn:
 • 8. Các giải pháp để thực hiện Chương trình
 • 9. Tổ chức thực hiện Chương trình
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 565/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 565/QĐ-TTg

Phân tích chính sách về Quyết định 565/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 565/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 565/QĐ-TTg

Đang cập nhật