Thông tư 33/2017/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 33/2017/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 33/2017/TT-BTC quy định chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý trong hệ thống Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 33/2017/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải Ngày ban hành: 20/04/2017 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Thông tư 33/2017/TT-BTC quy định chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý trong hệ thống Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TIỀN MẶT, GIẤY TỜ CÓ GIÁ, TÀI SẢN QUÝ TRONG HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II QUẢN LÝ TIỀN MẶT, GIẤY TỜ CÓ GIÁ, TÀI SẢN QUÝ VÀ KHO TIỀN
 • Mục 1. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG CHỨC THAM GIA QUẢN LÝ TIỀN MẶT, GIẤY TỜ CÓ GIÁ, TÀI SẢN QUÝ
 • Điều 4. Thành phần Ban Quản lý kho tiền tại Kho bạc Nhà nước các cấp
 • Điều 5. Trách nhiệm của Trưởng ban Quản lý kho tiền
 • Điều 6. Trách nhiệm của thành viên Ban Quản lý kho tiền là kế toán trưởng
 • Điều 7. Trách nhiệm của thành viên Ban Quản lý kho tiền là thủ kho
 • Điều 8. Các chức danh kho quỹ
 • Điều 9. Ủy quyền của các thành viên tham gia quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý
 • Mục 2. QUẢN LÝ TIỀN MẶT, GIẤY TỜ CÓ GIÁ VÀ TÀI SẢN QUÝ TRONG KHO TIỀN
 • Điều 10. Kho tiền và các trang thiết bị trong kho tiền
 • Điều 11. Đối tượng bảo quản trong kho tiền của Kho bạc Nhà nước các cấp
 • Điều 12. Mục đích vào kho tiền
 • Điều 13. Đối tượng được phép vào kho tiền
 • Điều 14. Quy định vào, ra kho tiền
 • Điều 15. Bảo vệ kho tiền
 • Điều 16. Nhập, xuất tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý
 • Điều 17. Cách thức sắp xếp, bảo quản tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý trong kho tiền
 • Mục 3. QUẢN LÝ TIỀN MẶT, GIẤY TỜ CÓ GIÁ TẠI QUẦY GIAO DỊCH
 • Điều 18. Quầy giao dịch và trang thiết bị tại quầy
 • Điều 19. Thu, chi tiền mặt
 • Điều 20. Kiểm đếm, đóng gói, niêm phong tiền mặt
 • Điều 21. Giao nhận tiền mặt
 • Điều 22. Giao nhận, kiểm đếm, đóng gói, niêm phong ngoại tệ
 • Điều 23. Giao nhận giấy tờ có giá
 • Điều 24. Bảo quản, sắp xếp tiền mặt, giấy tờ có giá
 • Mục 4. SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CHÌA KHÓA KHO TIỀN, KÉT SẮT
 • Điều 25. Chìa khóa kho tiền, két sắt
 • Điều 26. Bảo quản, bàn giao chìa khóa sử dụng hàng ngày
 • Điều 27. Bảo quản, bàn giao chìa khóa, hộp đựng chìa khóa dự phòng
 • Điều 28. Trách nhiệm của công chức quản lý chìa khóa kho tiền, két sắt
 • Chương III VẬN CHUYỂN TIỀN MẶT, GIẤY TỜ CÓ GIÁ, TÀI SẢN QUÝ
 • Điều 29. Nguyên tắc tổ chức vận chuyển
 • Điều 30. Trách nhiệm các cá nhân tham gia vận chuyển tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý
 • Điều 31. Phương tiện vận chuyển tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý
 • Chương IV KIỂM KÊ VÀ XỬ LÝ THỪA THIẾU TIỀN MẶT, GIẤY TỜ CÓ GIÁ, TÀI SẢN QUÝ
 • Mục 1. KIỂM KÊ TIỀN MẶT, GIẤY TỜ CÓ GIÁ, TÀI SẢN QUÝ
 • Điều 32. Kiểm kê tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý cuối ngày
 • Điều 33. Kiểm kê định kỳ, đột xuất kho tiền
 • Mục 2. XỬ LÝ THỪA, THIẾU TIỀN MẶT, GIẤY TỜ CÓ GIÁ, TÀI SẢN QUÝ
 • Điều 34. Nguyên tắc xử lý thừa, thiếu
 • Điều 35. Xử lý khi phát hiện thừa, thiếu tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý trong kho quỹ
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 36. Hiệu lực thi hành
 • Điều 37. Trách nhiệm tổ chức thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 33/2017/TT-BTC để xử lý: