Nghị định 92/2017/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 92/2017/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 92/2017/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính Số hiệu: 92/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 07/08/2017 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Nghị định 92/2017/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

  • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của ...
  • Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 ...
  • Điều 3. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm ...
  • Điều 4. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm ...
  • Điều 5. Sửa đổi, bổ sung ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ...
  • Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp
  • Điều 7. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
  • Điều 8. Điều khoản thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 92/2017/NĐ-CP để xử lý: