Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH về quy định đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 31/2017/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Quân Ngày ban hành: 28/12/2017 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH về quy định đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP, SƠ CẤP THEO HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Chương II CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO; THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO; TIÊU CHUẨN NHÀ ...
 • Điều 3. Chương trình, giáo trình đào tạo
 • Điều 4. Thời gian khóa học và thời gian tổ chức giảng dạy
 • Điều 5. Địa điểm đào tạo
 • Điều 6. Phương pháp đào tạo
 • Điều 7. Tiêu chuẩn nhà giáo
 • Điều 8. Kế hoạch đào tạo
 • Chương III TUYỂN SINH ĐÀO TẠO; TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO; KIỂM TRA, THI, XÉT CÔNG NHẬN TỐT ...
 • Điều 9. Tuyển sinh đào tạo
 • Điều 10. Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo
 • Điều 11. Kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp
 • Điều 12. Bằng, chứng chỉ tốt nghiệp
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 13. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Điều 14. Trách nhiệm của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 15. Trách nhiệm của các Bộ, ngành có các cơ sở đào tạo nghề nghiệp trực thuộc thực hiện đào tạo ...
 • Điều 16. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Điều 17. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Điều 18. Trách nhiệm của các cơ sở đào tạo nghề nghiệp
 • Điều 19. Điều khoản thi hành
 • MẪU SỐ 01 BÁO CÁO ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO THEO HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC
 • MẪU SỐ 02 BÁO CÁO ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO THEO HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH để xử lý: