Nghị định 25/2018/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 25/2018/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 25/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in Số hiệu: 25/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 28/02/2018 Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản

Mục lục Nghị định 25/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 60/2014/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA CHÍNH ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính ...
 • Điều 2. Ban hành mẫu, biểu mẫu
 • Điều 3. Bãi bỏ một số quy định của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ ...
 • Điều 4. Hiệu lực thi hành
 • Điều 5. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 6. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC Ban hành kèm theo Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Chính p
 • Mẫu số 01 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp giấy phép hoạt động in
 • Mẫu số 02 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp lại giấy phép hoạt động in
 • Mẫu số 03 SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ SỞ IN
 • Mẫu số 04 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in
 • Mẫu số 05 ĐƠN ĐĂNG KÝ Sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu
 • Mẫu số 06 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu
 • Mẫu số 07 GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN
 • Mẫu số 08 GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THIẾT BỊ IN
 • Mẫu số 09 GIẤY XÁC NHẬN Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu
 • Mẫu số 10 PHIẾU ĐẶT IN
 • Mẫu số 11 TỜ KHAI ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ IN
 • Mẫu số 12 TỜ KHAI THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ IN
 • Mẫu số 13 TỜ KHAI HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY
 • Mẫu số 14 TỜ KHAI THAY ĐỔI THÔNG TIN CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY
 • Mẫu 15a: Bìa sổ
 • Mẫu 15b: Ruột sổ
 • Mẫu số 16 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG IN
 • Mẫu số 17a BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG IN
 • Mẫu số 17b BIỂU TỔNG HỢP BÁO CÁO SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG IN NĂM
 • Mẫu số 17c BIỂU TỔNG HỢP BÁO CÁO DANH MỤC CƠ SỞ IN
 • Mẫu số 18 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 25/2018/NĐ-CP để xử lý: