Nghị định 57/2017/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 57/2017/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 57/2017/NĐ-CP quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người Số hiệu: 57/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 09/05/2017 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Dân tộc, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Mục lục Nghị định 57/2017/NĐ-CP quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TUYỂN SINH VÀ HỖ TRỢ HỌC TẬP ĐỐI VỚI TRẺ MẪU GIÁO, HỌC SINH, SINH ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Chính sách ưu tiên tuyển sinh
 • Điều 4. Chính sách hỗ trợ học tập
 • Điều 5. Trình tự, thời gian xét duyệt và phương thức chi trả hỗ trợ học tập
 • Điều 6. Lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí
 • Điều 7. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học tập
 • Điều 8. Tổ chức thực hiện
 • Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 10. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành Nghị định
 • Mẫu số 01 ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC TẬP (Dùng cho cha mẹ trẻ mẫu giáo hoặc người chăm sóc trẻ mẫu giáo ...
 • Mẫu số 02 ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC TẬP (Dùng cho học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục công lập ...
 • Mẫu số 03 ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC TẬP (Dùng cho cha mẹ trẻ mẫu giáo hoặc người chăm sóc trẻ mẫu giáo ...
 • Mẫu số 04 ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC TẬP (Dùng cho học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục ngoài công ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 57/2017/NĐ-CP để xử lý: