Thông tư 34/2017/TT-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 34/2017/TT-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư 34/2017/TT-BLĐTBXH về quy định việc công nhận đối với văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 34/2017/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Quân Ngày ban hành: 29/12/2017 Lĩnh vực: Lao động, Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 34/2017/TT-BLĐTBXH về quy định việc công nhận đối với văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC CÔNG NHẬN ĐỐI VỚI VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP DO CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ ...
  • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp
  • Điều 3. Công nhận tương đương văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp
  • Chương II TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC CÔNG NHẬN TƯƠNG ĐƯƠNG ĐỐI VỚI VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ
  • Điều 4. Trách nhiệm của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
  • Điều 5. Quyền và trách nhiệm của người có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài ...
  • Điều 6. Hiệu lực thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 34/2017/TT-BLĐTBXH để xử lý:

Tin tức về Thông tư 34/2017/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 34/2017/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 34/2017/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật