Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 27/2017/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Đào Ngọc Dung Ngày ban hành: 21/09/2017 Lĩnh vực: Lao động, Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG GIỮA CÁC TRÌNH ĐỘ TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II TUYỂN SINH VÀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG
 • Điều 3. Yêu cầu đào tạo liên thông
 • Điều 4. Thẩm quyền quyết định tuyển sinh đào tạo liên thông
 • Điều 5. Tuyển sinh đào tạo liên thông
 • Điều 6. Thời gian đào tạo liên thông
 • Điều 7. Chương trình đào tạo liên thông và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập
 • Điều 8. Tổ chức đào tạo liên thông
 • Điều 9. Bằng tốt nghiệp và bảng điểm
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 10. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh ...
 • Điều 11. Trách nhiệm của các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Điều 12. Trách nhiệm của các trường
 • Điều 13. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH để xử lý: