Nghị định 63/2017/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 63/2017/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 63/2017/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội Số hiệu: 63/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 19/05/2017 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Nghị định 63/2017/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI THỦ ĐÔ HÀ NỘI
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách Thủ đô Hà Nội
 • Chương II QUẢN LÝ NGÂN SÁCH THỦ ĐÔ HÀ NỘI
 • Điều 4. Dự toán chi ngân sách Thủ đô Hà Nội
 • Điều 5. Bội chi ngân sách
 • Điều 6. Thưởng và bổ sung có mục tiêu từ tăng thu ngân sách trung ương so với dự toán Thủ tướng Chính ...
 • Chương III HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN TÀI CHÍNH CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ HÀ NỘI
 • Điều 7. Vốn đầu tư phát triển trong nước
 • Điều 8. Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
 • Điều 9. Nguyên tắc vay vốn đầu tư phát triển
 • Điều 10. Huy động nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 11. Hiệu lực thi hành
 • Điều 12. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 63/2017/NĐ-CP để xử lý: