Quyết định 677/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 677/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 677/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 677/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam Ngày ban hành: 18/05/2017 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 677/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN HỆ TRI THỨC VIỆT SỐ HÓA”
  • Điều 1. Phê duyệt Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” (gọi tắt là Đề án) với những nội dung chính ...
  • I. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN
  • II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
  • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 677/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 677/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 677/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 677/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 677/QĐ-TTg

Đang cập nhật