Quyết định 707/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 707/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 707/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016-2020" do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 707/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 25/05/2017 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Quyết định 707/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016-2020" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “CƠ CẤU LẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, TRỌNG TÂM LÀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG ...
  • Điều 1. Phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty ...
  • 1. Mục tiêu
  • 2. Nhiệm vụ
  • 3. Giải pháp
  • 4. Tổ chức thực hiện
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
  • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 707/QĐ-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 707/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 707/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 707/QĐ-TTg

Đang cập nhật