Nghị định 15/2020/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 15/2020/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử Số hiệu: 15/2020/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 03/02/2020 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG, TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng bị xử phạt
 • Điều 3. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả
 • Điều 4. Quy định về mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức
 • Chương II HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC ...
 • Điều 5. Vi phạm các quy định về Giấy phép bưu chính
 • Điều 6. Vi phạm các quy định về thông báo hoạt động bưu chính
 • Điều 7. Vi phạm các quy định về hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính
 • Điều 8. Vi phạm các quy định về cung ứng, sử dụng dịch vụ và báo cáo bưu chính
 • Điều 9. Vi phạm các quy định về vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu ...
 • Điều 10. Vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính
 • Điều 11. Vi phạm các quy định về thay đổi họ tên, địa chỉ người nhận; chuyển tiếp, chuyển hoàn, rút lại ...
 • Điều 12. Vi phạm các quy định về mạng bưu chính công cộng
 • Điều 13. Vi phạm các quy định về chất lượng, giá cước dịch vụ bưu chính
 • Điều 14. Vi phạm các quy định về tem bưu chính
 • Chương III HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VIỄN THÔNG, INTERNET, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN ...
 • Mục 1. HÀNH VI VI PHẠM VỀ GIẤY PHÉP VIỄN THÔNG
 • Điều 15. Vi phạm các quy định về Giấy phép viễn thông
 • Điều 16. Vi phạm các quy định về công bố, thay đổi nội dung trong giấy phép
 • Điều 17. Vi phạm các quy định về thực hiện Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng
 • Điều 18. Vi phạm các quy định về thực hiện Giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông
 • Điều 19. Vi phạm các quy định về thực hiện Giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển
 • Mục 2. HÀNH VI VI PHẠM VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
 • Điều 20. Vi phạm các quy định về đại lý dịch vụ viễn thông
 • Điều 21. Vi phạm các quy định về sử dụng dịch vụ viễn thông và thuê bao viễn thông
 • Điều 22. Vi phạm các quy định về sở hữu trong kinh doanh dịch vụ viễn thông
 • Điều 23. Vi phạm các quy định về cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ viễn thông
 • Điều 24. Vi phạm các quy định về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh dịch vụ viễn thông
 • Mục 3. HÀNH VI VI PHẠM VỀ THIẾT LẬP MẠNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
 • Điều 25. Vi phạm các quy định về thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông
 • Điều 26. Vi phạm các quy định về dịch vụ viễn thông công ích
 • Điều 27. Vi phạm các quy định về chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số
 • Điều 28. Vi phạm các quy định về ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông
 • Điều 29. Vi phạm các quy định về liên lạc nghiệp vụ
 • Điều 30. Vi phạm các quy định về dịch vụ trợ giúp tra cứu số thuê bao điện thoại cố định
 • Điều 31. Vi phạm các quy định về dịch vụ viễn thông khẩn cấp và báo hỏng số thuê bao điện thoại cố định
 • Điều 32. Vi phạm các quy định về đổi số thuê bao viễn thông
 • Điều 33. Vi phạm các quy định về giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, lưu giữ và sử ...
 • Điều 34. Vi phạm các quy định về lập hóa đơn, doanh thu giá cước và thanh toán cước viễn thông
 • Điều 35. Vi phạm các quy định về điểm truy nhập Internet công cộng
 • Mục 4. HÀNH VI VI PHẠM VỀ KẾT NỐI, CHIA SẺ CƠ SỞ HẠ TẦNG, CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG
 • Điều 36. Vi phạm các quy định về kết nối mạng viễn thông công cộng
 • Điều 37. Vi phạm các quy định về kết nối mạng viễn thông dùng riêng
 • Điều 38. Vi phạm các quy định về chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông
 • Điều 39. Vi phạm các quy định về lập và thực hiện quy hoạch công trình viễn thông thụ động
 • Điều 40. Vi phạm các quy định về thiết kế, xây dựng, sử dụng công trình viễn thông
 • Điều 41. Vi phạm các quy định về sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật
 • Điều 42. Vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông
 • Mục 5. HÀNH VI VI PHẠM VỀ TÀI NGUYÊN VIỄN THÔNG, INTERNET
 • Điều 43. Vi phạm về quy hoạch, quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông
 • Điều 44. Vi phạm các quy định về đăng ký, sử dụng tên miền Internet
 • Điều 45. Vi phạm các quy định về cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền Internet
 • Điều 46. Vi phạm các quy định về đăng ký, sử dụng địa chỉ IP và ASN
 • Điều 47. Vi phạm các quy định về đăng ký và cấp phát tên miền chung mới cấp cao nhất (NewgTLD)
 • Điều 48. Vi phạm các quy định về chuyển nhượng, thuê và cho thuê kho số viễn thông
 • Điều 49. Vi phạm các quy định về đấu giá quyền sử dụng kho số viễn thông
 • Điều 50. Vi phạm các quy định về chuyển nhượng quyền sử dụng tài nguyên Internet, đấu giá quyền sử dụng ...
 • Mục 6. HÀNH VI VI PHẠM VỀ CHẤT LƯỢNG VIỄN THÔNG
 • Điều 51. Vi phạm các quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy
 • Điều 52. Vi phạm các quy định về cung cấp số liệu viễn thông
 • Điều 53. Vi phạm quy định về chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông
 • Điều 54. Vi phạm quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện
 • Mục 7. HÀNH VI VI PHẠM VỀ GIÁ CƯỚC, KHUYẾN MẠI TRONG VIỄN THÔNG
 • Điều 55. Vi phạm quy định về giá cước viễn thông
 • Điều 56. Vi phạm quy định về khuyến mại đối với dịch vụ viễn thông, hàng hóa viễn thông chuyên dùng
 • Chương IV HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP ...
 • Mục 1. HÀNH VI VI PHẠM VỀ GIẤY PHÉP VÀ SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
 • Điều 57. Vi phạm quy định về giấy phép
 • Điều 58. Vi phạm quy định về sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện
 • Điều 59. Vi phạm quy định về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
 • Điều 60. Vi phạm quy định về thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
 • Điều 61. Vi phạm các quy định về chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
 • Điều 62. Vi phạm quy định về thuê, mượn thiết bị vô tuyến điện
 • Điều 63. Vi phạm quy định về sử dụng chung tần số vô tuyến điện
 • Điều 64. Vi phạm quy định về cung cấp, sử dụng thiết bị vô tuyến điện được miễn Giấy phép sử dụng tần ...
 • Điều 65. Vi phạm các quy định về Chứng chỉ vô tuyến điện viên
 • Điều 66. Vi phạm các quy định về sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trong trường hợp khẩn cấp
 • Điều 67. Vi phạm quy định về quy hoạch tần số vô tuyến điện
 • Mục 2. HÀNH VI VI PHẠM VỀ CHẤT LƯỢNG PHÁT XẠ VÔ TUYẾN ĐIỆN, AN TOÀN BỨC XẠ VÔ TUYẾN ĐIỆN VÀ TƯƠNG THÍCH ...
 • Điều 68. Vi phạm các quy định về quản lý chất lượng phát xạ vô tuyến điện
 • Điều 69. Vi phạm quy định về quản lý an toàn bức xạ vô tuyến điện
 • Điều 70. Vi phạm quy định về quản lý tương thích điện từ
 • Mục 3. HÀNH VI VI PHẠM VỀ XỬ LÝ NHIỄU CÓ HẠI
 • Điều 71. Vi phạm quy định về gây nhiễu có hại
 • Mục 4. HÀNH VI VI PHẠM VỀ ĐĂNG KÝ, PHỐI HỢP QUỐC TẾ VỀ TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN, QUỸ ĐẠO VỆ TINH
 • Điều 72. Vi phạm quy định về đăng ký quốc tế về tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh
 • Điều 73. Vi phạm quy định về tham gia phối hợp quốc tế
 • Chương V HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP ...
 • Mục 1. HÀNH VI VI PHẠM VỀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 • Điều 74. Vi phạm các quy định về phát triển công nghiệp công nghệ thông tin
 • Điều 75. Vi phạm các quy định về cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông ...
 • Điều 76. Vi phạm quy định về nhập khẩu, gia công tái chế, sửa chữa sản phẩm công nghệ thông tin đã qua ...
 • Điều 77. Vi phạm quy định về bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và hỗ trợ người sử dụng sản phẩm, dịch vụ ...
 • Mục 2. HÀNH VI VI PHẠM VỀ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
 • Điều 78. Vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn thông tin và ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng
 • Điều 79. Vi phạm quy định về an toàn, an ninh trong giao dịch điện tử sử dụng chữ ký số, chứng thư số
 • Điều 80. Vi phạm quy định về cung cấp, sử dụng trái phép thông tin trên mạng
 • Điều 81. Vi phạm quy định về sử dụng mạng nhằm chiếm đoạt tài sản
 • Điều 82. Vi phạm quy định về quản lý gửi thông tin trên mạng
 • Điều 83. Vi phạm quy định về phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý phần mềm độc hại
 • Điều 84. Vi phạm quy định về thu thập, sử dụng thông tin cá nhân
 • Điều 85. Vi phạm quy định về cập nhật, sửa đổi và hủy bỏ thông tin cá nhân
 • Điều 86. Vi phạm quy định về bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên mạng
 • Điều 87. Vi phạm quy định về biện pháp giám sát an toàn, bảo vệ hệ thống thông tin
 • Điều 88. Vi phạm quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
 • Điều 89. Vi phạm quy định về bảo đảm an toàn thông tin mạng cho hệ thống thông tin quan trọng quốc gia
 • Điều 90. Vi phạm quy định về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng
 • Điều 91. Vi phạm quy định về bảo đảm an toàn tài nguyên viễn thông
 • Điều 92. Vi phạm quy định về kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng
 • Điều 93. Vi phạm quy định về nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng
 • Mục 3. HÀNH VI VI PHẠM VỀ CHỐNG THƯ RÁC, TIN NHẮN RÁC VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ NỘI DUNG
 • Điều 94. Vi phạm quy định liên quan tới thư điện tử, tin nhắn cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ
 • Điều 95. Vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ thư điện tử, tin nhắn quảng cáo, dịch vụ nội dung qua tin ...
 • Điều 96. Vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động
 • Điều 97. Vi phạm quy định về thu cước dịch vụ
 • Mục 4. HÀNH VI VI PHẠM VỀ THÔNG TIN TRÊN MẠNG
 • Điều 98. Vi phạm quy định về Giấy phép thiết lập mạng xã hội
 • Điều 99. Vi phạm quy định về trang thông tin điện tử
 • Điều 100. Vi phạm các quy định về trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội
 • Điều 101. Vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội
 • Điều 102. Vi phạm quy định về lưu trữ, cho thuê, truyền đưa, cung cấp, truy nhập, thu thập, xử lý, trao ...
 • Điều 103. Vi phạm quy định về giấy phép, giấy chứng nhận đăng ký, quyết định phê duyệt nội dung kịch ...
 • Điều 104. Vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng
 • Điều 105. Vi phạm quy định về điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
 • Điều 106. Vi phạm quy định về người chơi
 • Chương VI HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP ...
 • Điều 107. Vi phạm các quy định về điều kiện hoạt động
 • Điều 108. Vi phạm các quy định về quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng
 • Điều 109. Vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số và chứng thư số
 • Điều 110. Vi phạm quy định về sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số và chứng thư số
 • Điều 111. Vi phạm quy định về giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài được chấp nhận tại Việt Nam
 • Điều 112. Vi phạm quy định về phí, lệ phí
 • Chương VII HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT
 • Điều 113. Vi phạm quy định về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, bồi thường thiệt hại trong cung ứng dịch ...
 • Chương VIII THẨM QUYỀN LẬP BIÊN BẢN VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Điều 114. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra
 • Điều 115. Thẩm quyền xử phạt của Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 116. Thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân
 • Điều 117. Thẩm quyền xử phạt của Bộ đội Biên phòng
 • Điều 118. Thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát biển
 • Điều 119. Thẩm quyền của Quản lý thị trường
 • Điều 120. Phân định thẩm quyền xử phạt
 • Điều 121. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính
 • Chương IX ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 122. Hiệu lực thi hành
 • Điều 123. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 124. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 15/2020/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 15/2020/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 15/2020/NĐ-CP

Đang cập nhật