Thông tư 135/2017/TT-BQP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 135/2017/TT-BQP

Tiêu đề: Thông tư 135/2017/TT-BQP quy định về quản lý, bảo quản vật chứng là chất độc và vật chứng cần có điều kiện bảo quản đặc biệt trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Số hiệu: 135/2017/TT-BQP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Lê Chiêm Ngày ban hành: 26/05/2017 Lĩnh vực: Quốc phòng, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Thông tư 135/2017/TT-BQP quy định về quản lý, bảo quản vật chứng là chất độc và vật chứng cần có điều kiện bảo quản đặc biệt trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, BẢO QUẢN VẬT CHỨNG LÀ CHẤT ĐỘC VÀ MỘT SỐ VẬT CHỨNG CẦN CÓ ĐIỀU KIỆN BẢO ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, bảo quản vật chứng
  • Điều 3. Trách nhiệm cơ quan, đơn vị gửi, quản lý, bảo quản vật chứng
  • Điều 4. Kinh phí bảo đảm
  • Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 135/2017/TT-BQP để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 135/2017/TT-BQP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 135/2017/TT-BQP

Đang cập nhật