Thông tư Khongso

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư Khongso

Tiêu đề: Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Lê Vĩnh Tân Ngày ban hành: 01/06/2017 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư Khongso để xử lý:

Tin tức về Thông tư Khongso

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư Khongso

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư Khongso

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư Khongso

Đang cập nhật