Văn bản khác 519/KH-BHXH

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 519/KH-BHXH

Tiêu đề: Kế hoạch 519/KH-BHXH năm 2017 về tổ chức thực hiện Nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Số hiệu: 519/KH-BHXH Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đào Việt Ánh Ngày ban hành: 22/02/2017 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Kế hoạch 519/KH-BHXH năm 2017 về tổ chức thực hiện Nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

  • KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 166/2016/NĐ-CP NGÀY 24/12/2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ GIAO ...
  • I. Mục đích, yêu cầu
  • II. Nội dung công việc và phân công nhiệm vụ như sau:
  • A. Đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam
  • B. Đối với Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã ...
  • III. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 519/KH-BHXH để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 519/KH-BHXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 519/KH-BHXH

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 519/KH-BHXH

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 519/KH-BHXH

Đang cập nhật