Nghị định 81/2018/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 81/2018/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại Số hiệu: 81/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 22/05/2018 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II KHUYẾN MẠI
 • Mục 1. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI, HẠN MỨC TỐI ĐA GIÁ TRỊ CỦA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ DÙNG ĐỂ KHUYẾN MẠI ...
 • Điều 3. Nguyên tắc thực hiện khuyến mại
 • Điều 4. Hoạt động khuyến mại theo phương thức đa cấp
 • Điều 5. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, dùng để khuyến mại
 • Điều 6. Hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại
 • Điều 7. Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại
 • Mục 2. CÁC HÌNH THỨC KHUYẾN MẠI
 • Điều 8. Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền
 • Điều 9. Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
 • Điều 10. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp ...
 • Điều 11. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ
 • Điều 12. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng ...
 • Điều 13. Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các
 • Điều 14. Tổ chức
 • Điều 15. Khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà quá trình thực hiện có sử dụng internet, phương tiện, thiết ...
 • Mục 3. THÔNG BÁO, ĐĂNG KÝ, CÔNG BỐ, BÁO CÁO KẾT QUẢ, CHẤM DỨT THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI
 • Điều 16. Nghĩa vụ của thương nhân thực hiện khuyến mại
 • Điều 17. Thông báo hoạt động khuyến mại
 • Điều 18. Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung Chương trình khuyến mại
 • Điều 19. Đăng ký hoạt động khuyến mại
 • Điều 20. Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung
 • Điều 21. Công bố kết quả, trao thưởng và báo cáo kết quả thực hiện
 • Điều 22. Chấm dứt thực hiện
 • Chương III HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI
 • Mục 1. HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU TẠI HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI
 • Điều 23. Ghi nhãn hàng hóa đối với hàng hóa trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm thương mại tại ...
 • Điều 24. Trưng bày hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật
 • Điều 25. Sử dụng tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại
 • Điều 26. Cấp giải thưởng, chứng nhận chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ, chứng nhận uy tín, ...
 • Điều 27. Tạm nhập tái xuất hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam; tạm ...
 • Mục 2. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC, THAM GIA HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI
 • Điều 28. Nghĩa vụ của thương nhân tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại
 • Điều 29. Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại
 • Điều 30. Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại
 • Điều 31. Chấm dứt hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 32. Trách nhiệm thi hành
 • Điều 33. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC
 • Mẫu số 01 THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI
 • Mẫu số 02 ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI
 • Mẫu số 03 THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
 • Mẫu số 04 V/v xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại
 • Mẫu số 05 V/v không xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại
 • Mẫu số 06 THÔNG BÁO/ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
 • Mẫu số 07 BÁO CÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI
 • Mẫu số 08 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu nộp ngân sách nhà nước 50% giá trị giải thưởng không có người trúng ...
 • Mẫu số 09 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 • Mẫu số 10 ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI
 • Mẫu số 11 V/v xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại
 • Mẫu số 12 V/v không xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại
 • Mẫu số 13 ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI
 • Mẫu số 14 BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 81/2018/NĐ-CP để xử lý: