Nghị định 55/2018/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 55/2018/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 55/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón Số hiệu: 55/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 16/04/2018 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Nghị định 55/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC PHÂN BÓN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 3. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 4. Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả
 • Điều 5. Quy định về mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền
 • Chương II HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH ...
 • Điều 6. Hành vi vi phạm quy định về sản xuất phân bón
 • Điều 7. Hành vi vi phạm quy định về buôn bán phân bón
 • Điều 8. Hành vi vi phạm quy định về nhập khẩu phân bón
 • Điều 9. Hành vi vi phạm quy định về lấy mẫu phân bón; phân tích, thử nghiệm chất lượng phân bón
 • Điều 10. Hành vi vi phạm quy định về khảo nghiệm phân bón
 • Điều 11. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng phân bón
 • Chương III THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ LẬP BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Điều 12. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 13. Thẩm quyền xử phạt của thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực phân bón
 • Điều 14. Thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân
 • Điều 15. Thẩm quyền xử phạt của Hải quan
 • Điều 16. Thẩm quyền xử phạt của Quản lý thị trường
 • Điều 17. Thẩm quyền xử phạt của Bộ đội Biên phòng
 • Điều 18. Thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát biển
 • Điều 19. Phân định thẩm quyền xử phạt
 • Điều 20. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 21. Hiệu lực thi hành
 • Điều 22. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 23. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 55/2018/NĐ-CP để xử lý: