Thông tư 10/2016/TT-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 10/2016/TT-BCA

Tiêu đề: Thông tư 10/2016/TT-BCA quy định về công tác tàng thư căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Số hiệu: 10/2016/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 03/03/2016 Lĩnh vực: Hành chính tư pháp

Mục lục Thông tư 10/2016/TT-BCA quy định về công tác tàng thư căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC TÀNG THƯ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc thực hiện công tác tàng thư căn cước công dân
 • Điều 4. Yêu cầu, tiêu chuẩn của sĩ quan, hạ sĩ quan thực hiện công tác tàng thư căn cước công dân
 • Điều 5. Kinh phí phục vụ công tác tàng thư căn cước công dân
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 6. Tàng thư căn cước công dân
 • Điều 7. Hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong tàng thư căn cước công dân
 • Điều 8. Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu vào tàng thư căn cước công dân
 • Điều 9. Sắp xếp hồ sơ, tài liệu vào tàng thư căn cước công dân
 • Điều 10. Chuyển giao hồ sơ, tài liệu về căn cước công dân
 • Điều 11. Điều chỉnh, bổ sung thông tin về căn cước công dân trong tàng thư căn cước công dân
 • Điều 12. Khai thác, sử dụng thông tin, tài liệu trong tàng thư căn cước công dân
 • Điều 13. Thẩm quyền phê duyệt yêu cầu tra cứu, khai thác thông tin, tài liệu trong tàng thư căn cước ...
 • Điều 14. Thời gian trả lời các yêu cầu tra cứu, khai thác thông tin, tài liệu trong tàng thư căn cước ...
 • Điều 15. Bảo quản tàng thư căn cước công dân
 • Điều 16. Thời hạn lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu trong tàng thư căn cước công dân
 • Điều 17. Trách nhiệm quản lý, khai thác, sử dụng tàng thư căn cước công dân
 • Điều 18. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong việc phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin về ...
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 19. Hiệu lực thi hành
 • Điều 20. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 10/2016/TT-BCA để xử lý: