Nghị quyết 42/2017/QH14

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 42/2017/QH14

Tiêu đề: Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng do Quốc hội ban hành Số hiệu: 42/2017/QH14 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 21/06/2017 Lĩnh vực: Tài chính, Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng do Quốc hội ban hành

 • NGHỊ QUYẾT VỀ THÍ ĐIỂM XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc xử lý nợ xấu
 • Điều 4. Nợ xấu
 • Điều 5. Bán nợ xấu và tài sản bảo đảm
 • Điều 6. Mua, bán nợ xấu của tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu
 • Điều 7. Quyền thu giữ tài sản bảo đảm
 • Điều 8. Áp dụng thủ tục rút gọn trong giải quyết tranh chấp liên quan đến tài sản bảo đảm tại Tòa án
 • Điều 9. Mua, bán khoản nợ xấu có tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài ...
 • Điều 10. Xử lý tài sản bảo đảm là dự án bất động sản
 • Điều 11. Kê biên tài sản bảo đảm của bên phải thi hành án
 • Điều 12. Thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm
 • Điều 13. Bán nợ xấu có tài sản bảo đảm đang bị kê biên
 • Điều 14. Hoàn trả tài sản bảo đảm là vật chứng trong vụ án hình sự
 • Điều 15. Chuyển nhượng tài sản bảo đảm
 • Điều 16. Phân bổ lãi dự thu, chênh lệch khi bán khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, tổ chức mua bán, xử ...
 • Điều 17. Áp dụng pháp luật
 • Điều 18. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 19. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC VỀ XÁC ĐỊNH NỢ XẤU
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 42/2017/QH14 để xử lý: