Thông tư 05/2017/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 05/2017/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 05/2017/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện nội dung "Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 05/2017/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Trương Minh Tuấn Ngày ban hành: 02/06/2017 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 05/2017/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện nội dung "Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NỘI DUNG “TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Thực hiện nhiệm vụ nâng cấp phần phát thanh cho đài truyền thanh huyện và phần truyền thanh cho ...
 • Điều 4. Thực hiện nhiệm vụ thiết lập mới, nâng cấp đài truyền thanh xã
 • Điều 5. Thực hiện nhiệm vụ thiết lập mới trạm truyền thanh thôn
 • Điều 6. Nội dung thực hiện, cơ cấu, yêu cầu về kỹ thuật thiết bị khi thiết lập mới, nâng cấp đài truyền ...
 • Điều 7. Quản lý, vận hành đài truyền thanh huyện, trạm phát lại phát thanh truyền hình, đài truyền thanh ...
 • Điều 8. Bố trí kinh phí thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền ...
 • Điều 9. Kế hoạch thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông ...
 • Điều 10. Báo cáo, giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống ...
 • Điều 11. Tổ chức thực hiện
 • Điều 12. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC 1 THÀNH PHẦN THIẾT BỊ, VẬT TƯ PHẦN PHÁT THANH CỦA ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN, ĐÀI TRUYỀN THANH XÃ ...
 • PHỤ LỤC 2 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NÂNG CẤP PHẦN PHÁT THANH CỦA ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN VÀ TRẠM PHÁT ...
 • PHỤ LỤC 3 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THIẾT LẬP MỚI ĐÀI TRUYỀN THANH XÃ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC ...
 • PHỤ LỤC 4 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NÂNG CẤP ĐÀI TRUYỀN THANH XÃ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ...
 • PHỤ LỤC 5 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THIẾT LẬP MỚI TRẠM TRUYỀN THANH THÔN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU ...
 • PHỤ LỤC 6 BÁO CÁO PHÂN BỔ MỤC TIÊU, KINH PHÍ THỰC HIỆN NỘI DUNG “TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO HỆ THỐNG ...
 • PHỤ LỤC 7 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỤC TIÊU, KINH PHÍ THỰC HIỆN NỘI DUNG “TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 05/2017/TT-BTTTT để xử lý: