Quyết định 26/2017/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 26/2017/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 26/2017/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 26/2017/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 03/07/2017 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 26/2017/QĐ-TTg để xử lý:
  • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 26/2017/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 26/2017/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 26/2017/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 26/2017/QĐ-TTg

Đang cập nhật