Quyết định 1425/QĐ-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1425/QĐ-NHNN

Tiêu đề: Quyết định 1425/QĐ-NHNN năm 2017 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Số hiệu: 1425/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Thị Hồng Ngày ban hành: 07/07/2017 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Quyết định 1425/QĐ-NHNN năm 2017 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ MỨC LÃI SUẤT CHO VAY NGẮN HẠN TỐI ĐA BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH ...
  • Điều 1. Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam theo quy định tại ngày 30 tháng 12 năm ...
  • Điều 2.
  • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1425/QĐ-NHNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1425/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1425/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1425/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1425/QĐ-NHNN

Đang cập nhật