Quyết định 1001/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1001/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1001/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1001/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vương Đình Huệ Ngày ban hành: 10/07/2017 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Quyết định 1001/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH ...
 • Điều 1. Phê duyệt “Phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn ...
 • Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • PHỤ LỤC I CÁC DOANH NGHIỆP SCIC THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA VÀ BÁN VỐN
 • PHỤ LỤC II CÁC DOANH NGHIỆP SCIC TIẾP TỤC ĐẦU TƯ, NẮM GIỮ
 • PHỤ LỤC III CÁC DOANH NGHIỆP BÁN VỐN NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2017-2020
 • PHỤ LỤC IV CÁC DOANH NGHIỆP XỬ LÝ THEO PHƯƠNG THỨC ĐẶC THÙ
 • PHỤ LỤC V CÁC DOANH NGHIỆP SCIC CHỦ ĐỘNG BÁN VỐN TRONG GIAI ĐOẠN 2017-2020
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1001/QĐ-TTg để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 1001/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1001/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1001/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1001/QĐ-TTg

Đang cập nhật