Luật Thể dục, thể thao sửa đổi 2018

Click để xem chi tiết và Tải về Luật Thể dục, thể thao sửa đổi 2018

Tiêu đề: Luật Thể dục, thể thao sửa đổi 2018 Số hiệu: 26/2018/QH14 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 14/06/2018 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Luật Thể dục, thể thao sửa đổi 2018

  • LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỂ DỤC, THỂ THAO
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao
  • Điều 32. Quyền và nghĩa vụ của vận động viên thể thao thành tích cao
  • Điều 33. Quyền và nghĩa vụ của huấn luyện viên thể thao thành tích cao
  • Điều 50. Điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp
  • Điều 55. Điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp
  • Điều 2. Thay thế một số cụm từ tại một số điều của Luật Thể dục, thể thao
  • Điều 3. Hiệu lực thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật Thể dục, thể thao sửa đổi 2018 để xử lý: