Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 18/VBHN-BTC Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 08/06/2017 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Hành chính tư pháp
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC để xử lý:

Tin tức về Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC

Đang cập nhật