Thông tư 07/2017/TT-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 07/2017/TT-BKHCN

Tiêu đề: Thông tư 07/2017/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 27/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Số hiệu: 07/2017/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Việt Thanh Ngày ban hành: 16/06/2017 Lĩnh vực: Tài chính, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 07/2017/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 27/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 27/2012/TT-BKHCN NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2012 CỦA ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ ...
  • Điều 2. Hiệu lực thi hành
  • Điều 3. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 07/2017/TT-BKHCN để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 07/2017/TT-BKHCN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 07/2017/TT-BKHCN

Đang cập nhật