Thông tư 04/2018/TT-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 04/2018/TT-BNV

Tiêu đề: Thông tư 04/2018/TT-BNV về hướng dẫn thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán ở đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 04/2018/TT-BNV Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Lê Vĩnh Tân Ngày ban hành: 27/03/2018 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 04/2018/TT-BNV về hướng dẫn thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán ở đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ THẨM QUYỀN, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, MIỄN NHIỆM, THAY THẾ VÀ PHỤ CẤP TRÁCH ...
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Tiêu chuẩn và Điều kiện của chức danh kế toán trưởng, phụ trách kế toán
 • Điều 4. Bổ nhiệm người giữ chức danh kế toán trưởng, phụ trách kế toán
 • Điều 5. Thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng
 • Điều 6. Thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí phụ trách kế toán
 • Điều 7. Thủ tục, thời điểm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán, bố trí phụ trách ...
 • Điều 8. Hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán, bố trí phụ trách kế toán
 • Điều 9. Thẩm quyền, thủ tục miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán
 • Điều 10. Phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng
 • Điều 11. Phụ cấp trách nhiệm công việc phụ trách kế toán
 • Điều 12. Trách nhiệm của các đơn vị
 • Điều 13. Điều Khoản thi hành
 • Mẫu số 01/GXN GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN THỰC TẾ LÀM KẾ TOÁN TRƯỞNG
 • Mẫu số 02/GXN GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN THỰC TẾ LÀM KẾ TOÁN HOẶC PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 04/2018/TT-BNV để xử lý: