Quyết định 1682/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1682/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1682/QĐ-UBND năm 2017 về Quy định đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2020 Số hiệu: 1682/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Trí Thanh Ngày ban hành: 15/05/2017 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 1682/QĐ-UBND năm 2017 về Quy định đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2020

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ, XÉT CÔNG NHẬN XàĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên ...
 • Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh, Chánh Văn phòng Điều ...
 • QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ, XÉT CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM, GIAI ĐOẠN 2017 ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc thực hiện
 • Chương II QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ ĐẠT CHUẨN
 • Điều 3. Tiêu chí quy hoạch (tiêu chí số 1)
 • Điều 4. Tiêu chí giao thông (tiêu chí số 2)
 • Điều 5. Tiêu chí thủy lợi (tiêu chí số 3)
 • Điều 6. Tiêu chí điện (tiêu chí số 4)
 • Điều 7. Tiêu chí trường học (tiêu chí số 5)
 • Điều 8. Tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa (tiêu chí số 6)
 • Điều 9. Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (tiêu chí số 7)
 • Điều 10. Tiêu chí thông tin và truyền thông (Tiêu chí số 8)
 • Điều 11. Tiêu chí nhà ở dân cư (tiêu chí số 9)
 • Điều 12. Tiêu chí thu nhập (tiêu chí số 10)
 • Điều 13. Tiêu chí hộ nghèo (tiêu chí số 11)
 • Điều 14. Tiêu chílao động có việc làm (tiêu chí số 12)
 • Điều 15. Tiêu chí tổ chức sản xuất (tiêu chí số 13)
 • Điều 16. Tiêu chí giáo dục và đào tạo (tiêu chí số 14)
 • Điều 17. Tiêu chí y tế (tiêu chí số 15)
 • Điều 18. Tiêu chí văn hóa (tiêu chí số 16)
 • Điều 19. Tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm (tiêu chí số 17)
 • Điều 20. Tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (tiêu chí số 18)
 • Điều 21. Tiêu chí quốc phòng và an ninh (tiêu chí số 19)
 • Điều 22. Xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu và không có nợ đọng xây dựng cơ bản trái quy định, không có ...
 • Chương III CÔNG NHẬN XàĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI VÀ KHEN THƯỞNG
 • Điều 23. Thẩm quyền xét công nhận và công bố xã đạt chuẩn NTM
 • Điều 24. Điều kiện công nhận xã đạt chuẩn NTM
 • Điều 25. Trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận, công bố xã đạt chuẩn NTM
 • Điều 26. Khen thưởng
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 27. Nhiệm vụ của các Sở, Ban, ngành
 • Điều 28. Trách nhiệm UBND cấp huyện, xã
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1682/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1682/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1682/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1682/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1682/QĐ-UBND

Đang cập nhật