Nghị định 65/2018/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 65/2018/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 65/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đường sắt Số hiệu: 65/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 12/05/2018 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Nghị định 65/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đường sắt

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐƯỜNG SẮT
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II XỬ LÝ CÁC VỊ TRÍ ĐƯỜNG SẮT GIAO NHAU VỚI ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG SẮT GIAO NHAU VỚI ĐƯỜNG BỘ KHÔNG ...
 • Mục 1. YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC CHUNG
 • Điều 4. Yêu cầu và nguyên tắc chung
 • Mục 2. VỊ TRÍ NGUY HIỂM ĐỐI VỚI AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
 • Điều 5. Quy định về vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt
 • Điều 6. Tiêu chí xác định điểm đen tai nạn giao thông đường sắt
 • Điều 7. Tiêu chí xác định điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường sắt
 • Điều 8. Quản lý vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt
 • Điều 9. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí nguy hiểm
 • Điều 10. Đường sắt chuyên dùng giao nhau với đường sắt quốc gia
 • Điều 11. Đường sắt giao nhau với đường bộ từ cấp III trở lên; đường sắt giao nhau với đường bộ đô thị; ...
 • Điều 12. Đường sắt có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 100 km/giờ giao nhau với đường bộ; đường sắt giao nhau ...
 • Điều 13. Quản lý lối đi tự mở
 • Điều 14. Tổ chức thực hiện các biện pháp để kiềm chế không phát sinh lối đi tự mở, thu hẹp, xóa bỏ lối ...
 • Điều 15. Kinh phí thực hiện việc quản lý, giảm, xóa bỏ các lối đi tự mở, các đường ngang được xác định ...
 • Điều 16. Lộ trình thực hiện thu hẹp, giảm, xóa bỏ lối đi tự mở, xóa bỏ vị trí đường sắt chuyên dùng giao ...
 • Chương III DANH MỤC PHỤ KIỆN, PHỤ TÙNG, VẬT TƯ, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CHO ĐƯỜNG SẮT; NIÊN HẠN SỬ DỤNG ...
 • Điều 17. Danh
 • Điều 18. Niên hạn sử dụng của phương tiện giao thông đường sắt
 • Điều 19. Lộ trình thực hiện niên hạn của phương tiện giao thông đường sắt
 • Chương IV ĐIỀU KIỆN KINH DOANH ĐƯỜNG SẮT
 • Điều 20. Điều kiện kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt
 • Điều 21. Điều kiện kinh doanh vận tải đường sắt
 • Điều 22. Điều kiện kinh doanh đường sắt đô thị
 • Chương V MIỄN, GIẢM GIÁ VÉ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI KHI ĐI TÀU
 • Điều 23. Đối tượng được giảm giá vé
 • Điều 24. Miễn, giảm giá vé cho từng đối tượng chính sách xã hội
 • Điều 25. Các quy định khác về miễn, giảm giá vé
 • Chương VI DANH MỤC HÀNG NGUY HIỂM VÀ VẬN TẢI HÀNG NGUY HIỂM TRÊN ĐƯỜNG SẮT
 • Mục 1. HÀNG NGUY HIỂM
 • Điều 26. Phân loại hàng nguy hiểm
 • Điều 27. Danh
 • Điều 28. Đóng gói, bao bì, thùng chứa, nhãn hàng, biểu trưng hàng nguy hiểm và báo hiệu nguy hiểm
 • Mục 2: VẬN TẢI HÀNG NGUY HIỂM
 • Điều 29. Quy định chung
 • Điều 30. Vận tải hàng nguy hiểm trong trường hợp đặc biệt, phục vụ
 • Điều 31. Yêu cầu đối với người tham gia vận tải hàng nguy hiểm
 • Điều 32. Xếp, dỡ, lưu kho hàng nguy hiểm
 • Điều 33. Yêu cầu đối với phương tiện vận tải hàng nguy hiểm và làm sạch phương tiện vận chuyển hàng nguy ...
 • Điều 34. Trách nhiệm của người trực tiếp liên quan đến vận tải hàng nguy hiểm
 • Điều 35. Hợp đồng vận tải hàng nguy hiểm
 • Điều 36. Trách nhiệm của người thuê vận tải hàng nguy hiểm
 • Điều 37. Trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải hàng nguy hiểm
 • Điều 38. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân địa phương khi xảy ra sự cố trong quá trình vận tải hàng nguy ...
 • Điều 39. Thẩm quyền cấp Giấy phép vận tải hàng nguy hiểm
 • Điều 40. Giấy phép vận chuyển tải hàng nguy hiểm
 • Điều 41. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời hạn cấp giấy phép vận tải hàng nguy hiểm
 • Điều 42. Toa xe vận tải hàng nguy hiểm và ga xếp, ga dỡ hàng nguy hiểm
 • Chương VII HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KINH DOANH ĐƯỜNG SẮT TRONG TRƯỜNG HỢP VẬN TẢI PHỤC VỤ NHIỆM VỤ ĐẶC BIỆT ...
 • Điều 43. Đối tượng được hỗ trợ
 • Điều 44. Các trường hợp được hỗ trợ
 • Điều 45. Nguyên tắc hỗ trợ
 • Điều 46. Quy trình, thủ tục hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ đặc biệt
 • Điều 47. Quy trình, thủ tục hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội
 • Chương VIII TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 48. Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải
 • Điều 49. Trách nhiệm của Bộ Công an
 • Điều 50. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch Đầu tư
 • Điều 51. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Điều 52. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 53. Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt
 • Chương IX ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 54. Hiệu lực thi hành
 • Điều 55. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG NGANG
 • PHỤ LỤC II MẪU VĂN BẢN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG NGANG
 • PHỤ LỤC III DANH MỤC PHỤ KIỆN, PHỤ TÙNG, VẬT TƯ, THIẾT BỊ DÙNG CHO ĐƯỜNG SẮT
 • PHỤ LỤC IV BIỂU TRƯNG HÀNG NGUY HIỂM
 • PHỤ LỤC V
 • Mẫu số 01 GIẤY PHÉP VẬN TẢI HÀNG NGUY HIỂM BẰNG ĐƯỜNG SẮT
 • Mẫu số 02 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN TẢI HÀNG NGUY HIỂM BẰNG ĐƯỜNG SẮT
 • Mẫu số 03 DANH MỤC, KHỐI LƯỢNG HÀNG NGUY HIỂM VÀ LỊCH TRÌNH VẬN TẢI HÀNG NGUY HIỂM BẰNG ĐƯỜNG SẮT; DANH ...
 • Mẫu số 04 PHƯƠNG ÁN LÀM SẠCH PHƯƠNG TIỆN VÀ BẢO ĐẢM CÁC YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SAU KHI KẾT THÚC ...
 • Mẫu số 05 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP VẬN TẢI HÀNG NGUY HIỂM BẰNG ĐƯỜNG SẮT
 • Mẫu số 06 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNG NGUY HIỂM BẰNG ĐƯỜNG SẮT
 • Mẫu số 07 GIẤY PHÉP VẬN TẢI HÀNG NGUY HIỂM BẰNG ĐƯỜNG SẮT
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 65/2018/NĐ-CP để xử lý: