Quyết định 04/2019/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 04/2019/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 04/2019/QĐ-TTg về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 04/2019/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 22/01/2019 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Quyết định 04/2019/QĐ-TTg về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Đối tượng áp dụng
  • Điều 3. Nguyên tắc thành lập, quản lý, điều hành, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm
  • Điều 4. Thành lập Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương
  • Điều 5. Nội dung chi và định mức chi từ Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương
  • Điều 6. Trách nhiệm thực hiện quản lý, điều hành Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương
  • Điều 7. Điều khoản thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 04/2019/QĐ-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 04/2019/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 04/2019/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 04/2019/QĐ-TTg

Đang cập nhật