Thông tư 69/2007/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 69/2007/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 69/2007/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 151/2006/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước do Bộ Tài Chính ban hành Số hiệu: 69/2007/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 25/06/2007 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 69/2007/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 151/2006/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước do Bộ Tài Chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 151/2006/NĐ-CP NGÀY 20/12/2006 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TÍN DỤNG ...
 • I. QUY ĐỊNH CHUNG
 • II. KẾ HOẠCH TÍN DỤNG ĐẦU TƯ VÀ TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA NHÀ NƯỚC
 • III. TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC
 • IV. TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA NHÀ NƯỚC
 • V. BẢO ĐẢM TIỀN VAY, TRẢ NỢ VAY VÀ XỬ LÝ RỦI RO
 • VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
 • VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC TÍNH THỜI HẠN HỖ TRỢ SAU ĐẦU TƯ
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 69/2007/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 69/2007/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 69/2007/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 69/2007/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 69/2007/TT-BTC

Đang cập nhật