Quyết định 956/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 956/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 956/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn tỉnh Yên Bái đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Số hiệu: 956/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Đỗ Đức Duy Ngày ban hành: 02/06/2017 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 956/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn tỉnh Yên Bái đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN TỈNH YÊN BÁI ĐẾN ...
 • Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn tỉnh Yên Bái đến năm 2020 ...
 • 1. Quan điểm phát triển
 • 2. Mục tiêu phát triển
 • 3. Nội dung điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn đến năm 2020
 • 4. Định hướng phát triển nông nghiệp và nông thôn đến năm 2030
 • 5. Danh mục các chương trình, đề án, dự án ưu tiên đầu tư
 • 6. Các giải pháp chủ yếu
 • Điều 2. Tổ chức thực hiện:
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 956/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 956/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 956/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 956/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 956/QĐ-UBND

Đang cập nhật