Thông tư 23/2017/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 23/2017/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 23/2017/TT-BGTVT quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 23/2017/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Trương Quang Nghĩa Ngày ban hành: 28/07/2017 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 23/2017/TT-BGTVT quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CHỨC DANH, NHIỆM VỤ THEO CHỨC DANH CỦA THUYỀN VIÊN VÀ ĐĂNG KÝ THUYỀN VIÊN LÀM VIỆC ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II CHỨC DANH VÀ NHIỆM VỤ THEO CHỨC DANH
 • Mục 1. CHỨC DANH THUYÊN VIÊN
 • Điều 3. Chức danh thuyền viên
 • Mục 2. NHIỆM VỤ THEO CHỨC DANH
 • Điều 4. Nhiệm vụ của thuyền trưởng
 • Điều 5. Nhiệm vụ của đại phó
 • Điều 6. Nhiệm vụ của máy trưởng
 • Điều 7. Nhiệm vụ của máy hai
 • Điều 8. Nhiệm vụ của phó hai
 • Điều 9. Nhiệm vụ của phó ba
 • Điều 10. Nhiệm vụ của máy ba
 • Điều 11. Nhiệm vụ của máy tư
 • Điều 12. Nhiệm vụ của thuyền phó hành khách
 • Điều 13. Nhiệm vụ của sỹ quan thông tin vô tuyến
 • Điều 14. Nhiệm vụ của sỹ quan kỹ thuật điện
 • Điều 15. Nhiệm vụ của sỹ quan an ninh tàu biển
 • Điều 16. Nhiệm vụ của sỹ quan máy lạnh
 • Điều 17. Nhiệm vụ của thủy thủ trưởng
 • Điều 18. Nhiệm vụ của thủy thủ phó
 • Điều 19. Nhiệm vụ của thủy thủ
 • Điều 20. Nhiệm vụ của thợ máy chính
 • Điều 21. Nhiệm vụ của thợ máy
 • Điều 22. Nhiệm vụ của thợ kỹ thuật điện
 • Điều 23. Nhiệm vụ của nhân viên thông tin vô tuyến
 • Điều 24. Nhiệm vụ của quản trị
 • Điều 25. Nhiệm vụ của bác sỹ hoặc nhân viên y tế
 • Điều 26. Nhiệm vụ của bếp trưởng
 • Điều 27. Nhiệm vụ của cấp dưỡng
 • Điều 28. Nhiệm vụ của nhân viên phục vụ
 • Điều 29. Nhiệm vụ của thợ máy lạnh
 • Điều 30. Nhiệm vụ của thợ bơm
 • Mục 3. TRỰC CA TRÊN TÀU BIỂN
 • Điều 31. Trực ca của thuyền viên
 • Điều 32. Trang phục khi trực ca
 • Điều 33. Thẩm quyền cho phép người lên tàu
 • Điều 34. Nhiệm vụ của sỹ quan boong trực ca
 • Điều 35. Nhiệm vụ của sỹ quan máy trực ca
 • Điều 36. Nhiệm vụ của thủy thủ trực ca
 • Điều 37. Nhiệm vụ của thợ máy trực ca
 • Điều 38. Nhiệm vụ của thợ kỹ thuật điện trực ca
 • Điều 39. Nhiệm vụ của nhân viên thông tin vô tuyến trực ca
 • Mục 4. BẢO ĐẢM AN TOÀN VÀ CHẾ ĐỘ NGHỈ NGƠI, SINH HOẠT TRÊN TÀU BIỂN VIỆT NAM
 • Điều 40. Phân công nhiệm vụ và hướng dẫn trong tình huống khẩn cấp
 • Điều 41. Phiếu trách nhiệm cá nhân khi báo động
 • Điều 42. Tín hiệu báo động trên tàu
 • Điều 43. Tổ chức diễn tập
 • Điều 44. Sử dụng xuồng cứu sinh
 • Điều 45. Sinh hoạt của thuyền viên trên tàu biển Việt Nam
 • Điều 46. Sử dụng các buồng và phòng trên tàu
 • Điều 47. Giờ ăn và phòng ăn trên tàu
 • Điều 48. Nghỉ bù, nghỉ ngơi, đi bờ và nghỉ phép của thuyền viên
 • Chương III ĐĂNG KÝ THUYỀN VIÊN, CẤP SỔ THUYÊN VIÊN
 • Điều 49. Đăng ký thuyền viên và cấp Sổ thuyền viên
 • Điều 50. Trách nhiệm của người được cấp Sổ thuyền viên
 • Điều 51. Trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng và tổ chức cung ứng thuyền viên
 • Điều 52. Quy định về chỉnh sửa nội dung đã xác nhận trong Sổ thuyền viên
 • Điều 53. Thủ tục đăng ký và cấp Sổ thuyền viên
 • Điều 54. Thủ tục cấp lại Sổ thuyền viên
 • Điều 55. Thu hồi Sổ thuyền viên
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 56. Hiệu lực thi hành
 • Điều 57. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC I MẪU SỔ THUYỀN VIÊN
 • PHỤ LỤC II MẪU TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP SỔ THUYỀN VIÊN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 23/2017/TT-BGTVT để xử lý: