Thông tư 182/2017/TT-BQP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 182/2017/TT-BQP

Tiêu đề: Thông tư 182/2017/TT-BQP hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp Quân đội chi trả tiền lương tháng và kinh phí đóng bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Số hiệu: 182/2017/TT-BQP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Ngô Xuân Lịch Ngày ban hành: 03/08/2017 Lĩnh vực: Quốc phòng, Tài chính, Bảo hiểm

Mục lục Thông tư 182/2017/TT-BQP hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp Quân đội chi trả tiền lương tháng và kinh phí đóng bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÁC DOANH NGHIỆP QUÂN ĐỘI CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG THÁNG VÀ KINH ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Đối tượng áp dụng
  • Điều 3. Mức hỗ trợ
  • Điều 4. Nguồn kinh phí, thời gian hỗ trợ
  • Điều 5. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
  • Điều 6. Hiệu lực thi hành
  • Điều 7. Trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 182/2017/TT-BQP để xử lý: