Thông tư 09/2017/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 09/2017/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 09/2017/TT-NHNN về sửa đổi Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Số hiệu: 09/2017/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Đồng Tiến Ngày ban hành: 14/08/2017 Lĩnh vực: Tài chính, Ngân hàng, tiền tệ, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 09/2017/TT-NHNN về sửa đổi Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 19/2013/TT-NHNN NGÀY 06 THÁNG 9 NĂM 2013 CỦA THỐNG ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Thống ...
 • 1. được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 2. Bổ sung khoản 7a vào sau như sau:
 • 3. được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 4. được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 5. được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 6. được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 7. Bổ sung Điều 35a vào sau như sau:
 • 8. được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 9. được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 10. Bổ sung Điều 47b vào sau như sau:
 • 11. Bổ sung khoản 4a, 4b vào sau như sau:
 • 12. Bổ sung khoản 7 vào như sau:
 • Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
 • Điều 3. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 09/2017/TT-NHNN để xử lý: