Nghị quyết 32/2017/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 32/2017/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 32/2017/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 27/2015/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng do tỉnh Yên Bái ban hành Số hiệu: 32/2017/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Phạm Thị Thanh Trà Ngày ban hành: 25/07/2017 Lĩnh vực: Đất đai, Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Nghị quyết 32/2017/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 27/2015/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng do tỉnh Yên Bái ban hành

  • Điều 1. Nghị quyết này sửa đổi, bổ sung Điều 1 của các nghị quyết sau:
  • Điều 3. Sửa đổi khoản 1 và khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 27/2015/NQ-HĐNĐ; khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Nghị ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 32/2017/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 32/2017/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 32/2017/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 32/2017/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 32/2017/NQ-HĐND

Đang cập nhật