Thông tư 207/2017/TT-BQP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 207/2017/TT-BQP

Tiêu đề: Thông tư 207/2017/TT-BQP về hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Số hiệu: 207/2017/TT-BQP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Trần Đơn Ngày ban hành: 23/08/2017 Lĩnh vực: Quốc phòng, Lao động

Mục lục Thông tư 207/2017/TT-BQP về hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUYỂN XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN QUỐC PHÒNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc chuyển xếp lương
 • Điều 4. Cách chuyển xếp lương
 • Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị
 • Điều 6. Kinh phí thực hiện
 • Điều 7. Hiệu lực thi hành
 • Điều 8. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC 1 BẢNG CHUYỂN XẾP BẬC LƯƠNG CÔNG NHÂN QUỐC PHÒNG THEO THỜI GIAN CÔNG TÁC CÓ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ ...
 • PHỤ LỤC 2 Kèm theo Thông tư số 207/2017/TT-BQP ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
 • Mẫu số 01. Bảng chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với công nhân quốc phòng
 • Mẫu số 02. Tổng hợp báo cáo nhu cầu ngân sách tăng thêm thực hiện chuyển xếp lương công nhân quốc phòng
 • Mẫu số 03. Danh sách truy lĩnh lương do thực hiện chuyển xếp lương công nhân quốc phòng
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 207/2017/TT-BQP để xử lý: